Sendika Kuruluş İşlemleri > Neler Yapmalısınız.?
Sendika Kuruluş İşlemleri


Memur Sendikalarından İstenecek Evraklar


İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi Başkanlığının 10.10.2013 tarihli 2013/47 sayılı genelge;
6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu ve 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanuna göre sendika ve Konfederasyon Bölge Şubeleri, Şube ve Temsilcilik kuruluşu ile Genel Kurul ve diğer bildirim işlerine ilişkin olarak;
Söz konusu sendikal kuruluşların mevcut belge ve kayıtlarının Emniyet Genel Müdürlüğü ve İl Emniyet Müdürlüklerince İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi Başkanlığı ve İl Dernekler Müdürlüğüne devredilmiştir.
İlimizde kuruluşu bulunan; Sendika ve Konfederasyon, Bölge Şubesi, Şube ve Temsilcilik işlemleri, Bankalar Cad. No:14 Karaköy-Beyoğlu adresinde bulunan İstanbul Valiliği İl Dernekler Müdürlüğümüzce yürütülmektedir.

4688 SAYILI KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI VE TOPLU İŞ SÖZLEŞMELERİ KANUNU KAPSAMINDA YÜRÜTÜLEN İŞLEMLER

A-) SENDİKA KURULUŞUNDA İSTENECEK EVRAKLAR:

1.) Dilekçe; İstanbul Valiliği, İl Dernekler Müdürlüğüne Hitaben Yazılmış ve Tüm Kurucular Tarafından İmzalanmış olması Gerekir. (Bankalar Cad. No:14 Karaköy adresinde bulunan İstanbul Valiliği İl Dernekler Müdürlüğüne),
2.) Kamu Görevlisi olduklarını gösterir belge (4688 Kanunun 6’ncı maddesi gereği),
3.) Yerleşim Yeri ve Diğer Adres Belgesi (Nüfus Müd.),
4.) Sendika Tüzüğü (4688 sayılı Kanunun 7’nci maddesi gereği sendika Kurucuların ad soyadları, meslek veya görevleri ve adresleri yazılı ve üyeler tarafından son sayfası imzalı diğer sayfalar paraflı olacak),

B-) SENDİKA ŞUBE KURULUŞLARINDA İSTENİLECEK EVRAKLAR:

1.) Dilekçe; İstanbul Valiliği, İl Dernekler Müdürlüğüne Hitaben,
2.) Genel Kurul Kararı,
2.) Kamu Görevlisi olduklarını gösterir belge (4688 Kanunun 6’ncı maddesi gereği),
3.) Yerleşim Yeri ve Diğer Adres Belgesi (Nüfus Müd.),
4.) 4688 sayılı Kanunun 18’nci maddesi gereği (Sendika Şubeleri en az 400 üye ile kurulur),

C-) SENDİKA YÖNETİM, DİSİPLİN, DENETİM KURULU DEĞİŞİKLİKLERİNDE İSTENİLECEK EVRAKLAR:

1.) Dilekçe; İstanbul Valiliği, İl Dernekler Müdürlüğüne Hitaben,
2.) Yönetim Kurulu Kararı,
2.) Kamu Görevlisi olduklarını gösterir belge (4688 Kanunun 6’ncı maddesi gereği),
3.) Yerleşim Yeri ve Diğer Adres Belgesi (Nüfus Müd.),

D-) OLAĞAN GENEL KURUL SONRASI GETİRİLECEK EVRAKLAR :

1.) Dilekçe; İstanbul Valiliği, İl Dernekler Müdürlüğüne Hitaben,
2.) Divan Kurulu Tutanağı,
3.) Seçim Kurulu Mazbatası,
4.) Kamu Görevlisi olduklarını gösterir belge (4688 Kanunun 6’ncı ve 7’nci maddesi gereği),
5.) Yerleşim Yeri ve Diğer Adres Belgesi (4688 Kanunun 6’ncı ve 7’nci maddesi gereği) (Nüfus Müd.),
6.) Tüzük (Genel Merkez için, Şubeler Hariç),

E-)2644 SAYILI TAPU KANUNU 2.MADDESİNE GÖRE YETKİ BELGESİ TALEBİ İÇİN GETİRİLECEK EVRAKLAR:

1.) Dilekçe; İstanbul Valiliği, İl Dernekler Müdürlüğüne Hitaben,
2.) Karar Fotokopisi (Kararda işlem yapılacak gayrimenkulün ve tarafların detaylı bilgileri, ücret bilgileri ve yetki verilecek kişilerin T.C. numaraları ayrıntılı bir şekilde belirtilmesi gerekmektedir.)
3.) Tapu Fotokopisi

Adres :Bankalar Cad. No:14 Karaköy-Beyoğlu-İST
Tel : 0212 243 44 66 Dahili: 167-143Sendika Kuruluş İşlemleri
İşçi ve İşveren Sendikalarından İstenecek Evraklar
Memur Sendikalarından İstenecek Evraklar
Temsilcilik
Mal Bildirimi
Ek-1 Beyan 

Copyright 2015 | Anadolu Yazılımevi