Sendika Kuruluş İşlemleri > Neler Yapmalısınız.?
Sendika Kuruluş İşlemleri


İşçi ve İşveren Sendikalarından İstenecek Evraklar


İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi Başkanlığının 10.10.2013 tarihli 2013/47 sayılı genelge;
6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu ve 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanuna göre sendika ve Konfederasyon Bölge Şubeleri, Şube ve Temsilcilik kuruluşu ile Genel Kurul ve diğer bildirim işlerine ilişkin olarak;
Söz konusu sendikal kuruluşların mevcut belge ve kayıtlarının Emniyet Genel Müdürlüğü ve İl Emniyet Müdürlüklerince İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi Başkanlığı ve İl Dernekler Müdürlüğüne devredilmiştir.
İlimizde kuruluşu bulunan; Sendika ve Konfederasyon, Bölge Şubesi, Şube ve Temsilcilik işlemleri, Bankalar Cad. No:14 Karaköy-Beyoğlu adresinde bulunan İstanbul Valiliği İl Dernekler Müdürlüğümüzce yürütülmektedir.

6356 SAYILI SENDİKALAR VE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ KANUNU KAPSAMINDA YÜRÜTÜLEN İŞLEMLER


A-) SENDİKA KURULUŞUNDA İSTENECEK EVRAKLAR:

1.) Dilekçe; İstanbul Valiliği, İl Dernekler Müdürlüğüne Hitaben Yazılmış ve Tüm Kurucular tarafından İmzalanmış olması Gerekir. (Bankalar Cad. No:14 Karaköy adresinde bulunan İstanbul Valiliği İl Dernekler Müdürlüğüne),
2.) Beyan; Sendika Kurucularının Kuruculuk Şartlarını Taşıdıklarına Dair Beyanları (6356 Kanunun 6’ncı maddesi gereği Ek:1),
3.) Yerleşim Yeri ve Diğer Adres Belgesi (Nüfus Müd.),
4.) Sendika Tüzüğü (6356 sayılı Kanunun 8’nci maddesi gereği sendika Kurucuların ad soyadları, kimlik bilgileri, meslek ve sanatları ve yerleşim yerleri yazılı ve kurucu üyeler tarafından tüzüğün son sayfası imzalı diğer sayfalar paraflı olacak iki suret),


B-) SENDİKA ŞUBE KURULUŞLARINDA İSTENİLECEK EVRAKLAR:

1.) Dilekçe; İstanbul Valiliği, İl Dernekler Müdürlüğüne Hitaben,
2.) Yönetim Kurulu Kararı,
3.) Yerleşim Yeri ve Diğer Adres Belgesi (Nüfus Müd.),
4.) Beyan Temsilcilerin Gerekli Şartları Taşıdığına Dair Beyanları (6356 Kanunun 6’ncı maddesi gereği Ek;1),


C-) SENDİKA YÖNETİM, DİSİPLİN, DENETİM KURULU DEĞİŞİKLİKLERİNDE İSTENİLECEK EVRAKLAR:

1.) Dilekçe; İstanbul Valiliği, İl Dernekler Müdürlüğüne Hitaben,
2.) Yönetim Kurulu Kararı,
3.) Yerleşim Yeri ve Diğer Adres Belgesi (Nüfus Müd.),
4.) Beyan; Sendika ve Şube organlarına atanan asıl üyelerin Gerekli Şartları Taşıdığına Dair (6356 Kanunun 6’ncı maddesi gereği Ek;1),


D-) OLAĞAN GENEL KURUL SONRASI GETİRİLECEK EVRAKLAR :

1.) Dilekçe; İstanbul Valiliği, İl Dernekler Müdürlüğüne Hitaben,
2.) Divan Kurulu Tutanağı (iki suret bir asıl bir fotokopi),
3.) Seçim Kurulu Mazbatası (iki suret bir asıl bir fotokopi),
4.) Yerleşim Yeri ve Diğer Adres Belgesi (Nüfus Müd.),
5.) Beyan Sendika ve Şube organlarına seçilen asıl Yönetim,Denetim ve Disiplin Kurulu üyelerine ait (6356 sayılı Kanunun 6’ncı maddesi gereği iki suret bir asıl bir fotokopi Ek;1),
6.) Tüzük (Genel Merkez için, Şubeler Hariç),


E-)2644 SAYILI TAPU KANUNU 2.MADDESİNE GÖRE YETKİ BELGESİ TALEBİ İÇİN GETİRİLECEK EVRAKLAR:

1.) Dilekçe; İstanbul Valiliği, İl Dernekler Müdürlüğüne Hitaben,
2.) Karar Fotokopisi (Kararda işlem yapılacak gayrimenkulün ve tarafların detaylı bilgileri, ücret bilgileri ve yetki verilecek kişilerin T.C. numaraları ayrıntılı bir şekilde belirtilmesi gerekmektedir.)
3.) Tapu Fotokopisi


Adres :Bankalar Cad. No:14 Karaköy-Beyoğlu-İST
Tel : 0212 243 44 66 Dahili: 167-143


Sendika Kuruluş İşlemleri
İşçi ve İşveren Sendikalarından İstenecek Evraklar
Memur Sendikalarından İstenecek Evraklar
Temsilcilik
Mal Bildirimi
Ek-1 Beyan


 

Copyright 2015 | Anadolu Yazılımevi