Müdürlüğümüz >Misyonumuz & Vizyonumuz
Misyonumuz & Vizyonumuz
Misyonumuz:
İstanbul Valiliği İl Dernekler Müdürlüğü, Avrupa Birliği sürecinde yönetişim anlayışının yerleşmesini, örgütlenme ve ifade özgürlüğünün teşvik edilmesini, sivil ve örgütlü toplum olarak İstanbul’da katılımcı demokrasiyi, insan hak ve özgürlüklerini savunan, çalışanlarına da bu ayrıcalığı yaşatan bir kurumdur.
Vizyonumuz:
İstanbul Valiliği İl Dernekler Müdürlüğü İstanbul’da sivil toplum bilincini arttırmak, çağdaş ve örgütlü toplum anlayışı ile çalışan, kararlara ortak ve yönetime destek olan sivil girişimi geliştiren, nicelikten ziyade nitelikli dernek faaliyetlerini öncelikli tutan, takip etmeyi değil yol göstermeyi, desteklemeyi savunan, çağdaş bilimi, teknolojiyi, vazgeçilmez insani ve ahlaki değerleri benimseyen örnek bir kurum olmaktır.

 
 

Copyright 2015 | Anadolu Yazılımevi