Mevzuat > Genelgeler
Genelgeler

Başbakanlığın 2012/24 sayılı Suriyeli Sığınmacılara Yardım Kampanyası Genelge

07) 2013/3 Suriye Vatandaşlarına Yapılan Yardımlar

Sayı : B.05.0.DDB.0.07.00.00-010-07- 18/01/2013

Konu : Suriye Vatandaşlarına Yapılan Yardımlar

GENELGE: 2013/3

İlgi : 21/12/2012 tarih ve UKGY-II/67 sayılı yazı.

Dışişleri Bakanlığının ilgi yazısında; Suriye’de devam etmekte olan kriz nedeniyle, ilgili makamlarca barınma sağlanan kampların dışında yaşamlarını idame ettirmeye çalışan Suriye vatandaşlarına, valiliklerin bilgisi dahilinde veya valiliklerle işbirliği içinde, bazı Türk ve yabancı sivil toplum kuruluşlarının yardım faaliyetleri gerçekleştirdiği, söz konusu faaliyetlerin bir insanlık görevi olduğu ve bu konuda valiliklerin sivil toplum kuruluşlarının (STK’ların) desteğini almalarının tabii olduğu, ancak bazı yabancı STK’ların yardım yaptıkları Suriye vatandaşlarının kimlik bilgilerini topladıkları ve arşivledikleri yönünde duyumlar alındığı, bu işlemin Suriye vatandaşlarının mahremiyetlerini ve güvenliklerini tehlikeye düşürebileceği belirtilmektedir. Merkezleri yurtdışında bulunan yabancı dernek, vakıf ve diğer kâr amacı gütmeyen kuruluşların Türkiye’de faaliyette bulunmaları, 5253 sayılı Dernekler Kanununun 5 inci maddesi ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca Bakanlığımızın iznine bağlıdır. Türkiye’de faaliyette bulunmasına izin verilen yabancı STK’lar, Bakanlığımızca ve mülki idare amirliklerince her zaman denetlenebilmekte, mevzuata aykırı hareket edildiğinin tespit edilmesi halinde gerekli işlemler yapılmaktadır. STK’lar tarafından ihtiyaç sahiplerine yardım yapmak amacıyla olsa bile, yardım yapılacak kişilerin kimlik bilgilerinin alınması ve bunun sonucunda kişilerin zarar görmesi ihtimalinin de bulunması nedeniyle, Suriye vatandaşlarının kişisel verilerini kaydedenler hakkında 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uyarınca işlem yapılması gerekmektedir. Suriye vatandaşlarının güvenliklerine ve mahremiyetlerine zarar gelmesinin önlenmesi için gerekli tedbirlerin alınmasını, mevzuata aykırı hareket eden ve izinsiz faaliyette bulunan yabancı STK’ların faaliyetlerine son verilerek Dernekler Kanununun 32 nci maddesinin (g) bendi uyarınca işlem yapılmasını, yapılacak yardımların hassasiyetle takip edilmesini ve valilik aracılığıyla yapılacak yardımlarda STK’lara yardımcı olunmasını rica ederim.

İdris Naim ŞAHİN

Bakan


Genelgeler   
2014/37 İdarî Para Cezaları
2014/1 Siyasi Partiler
2013/53 İdari Para Cezalarının yeniden değerleme oranında artırılması
2013/47 Sendikal İşlemler
Kurban, Kurban Derisi ile Fitre ve Zekât Toplama Faaliyetleri
Başbakanlığın 2012/24 sayılı Suriyeli Sığınmacılara Yardım Kampanyası Genelgesi  
 


Copyright 2015 | Anadolu Yazılımevi