Formlar ve Ekler
 
 
İstediğiniz Form ya da Ek dosyayı indirmek için yazıya tıklayınız.
 

Ek-1 Alındı Belgesi 

 

Ek-2 Dernek Kuruluş Bildirimi
 
Ek-3 Genel Kurul Sonuç Bildirimi
 
Ek-4 Yurt Dışından Yardım Alma Bildirimi
 
Ek-6 Yabancı Tüzel Kişiliklerin Türkiye'de Faaliyetten Bulunabilmelerine İlişkin Başvuru Formu
 
Ek-8 Türkiye'de Temsilcilik Açmasına İzin Verilen Yabancı Vakıf, Dernek ve Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşların Vereceği Faaliyet Bildirimi
 
Ek-9 Türkiye Temsilciliği Ana Statüsü (5253 Sayılı Kanun)
 
Ek-10 Alındı Belgesi Kayıt Defteri  
 
Ek-11 Tasdik Şerhi Formu
 
Ek-12 Tasdik Defteri 
 
Ek-13 Gider Makbuzu
 
Ek-14 Ayni Yardım Teslim Belges
 
Ek-15 Ayni Bağış Alındı Belgesi 
 
Ek-16 İşletme Hesabı Tablosu
 
Ek-17 Alındı Belgesi
 
Ek-18 Alındı Belgesi Ciltleri Takip Defter
 
Ek-19 Yetki Belgesi 
 
Ek-20 Lokal Açma ve İşletme İzin Belgesi
 
Ek-21 Dernek Beyannamesi Örneği
 
Ek-22 Dernek Kütük Defteri
 
Ek-24 Yerleşim Yeri Değişiklik Bildirimi
 
Ek-25 Dernek Organlarındaki Değişiklik Bildirimi
 
Ek-26 Taşınmaz Mal Bildirimi
 
Diğer Ekler - Makbuz Bilet Kayıt Defteri
 
Dilekçe Örneği - Faaliyet Belgesi Dilekçe Örneği
 
Bilgi Formu - Matbaa Bilgi Formı
 
Tüzük Örneği - Şubesi Olan Dernekler İçin Tüzük Örneği
 
Tüzük Örneği - Şubesiz Dernekler İçin Tüzük Örneği
 
Fesih Dilekçe Örneği - Tasfiyenin Genel Kurulla Yapılması Durumunda Kullanılır
 
Fesih Divan Tutanağı - Tasfiyenin Genel Kurulla Yapılması Durumunda Kullanılır
 
Fesih Tasfiye Tutanağı - Tasfiyenin Genel Kurulla Yapılması Durumunda Kullanılır
 
Mahkeme Dilekçesi - Tasfiyenin Kararı İleYapılması Durumunda Kullanılır
 
Mahkeme Tasfiye Belgesi - Tasfiyenin Kararı İleYapılması Durumunda Kullanılır
 
Kongre Tutanağı - Toplantısız ve Çağrısız Fesih Durumunda Kullanılır
 
Dilekçe Örneği - Toplantısız ve Çağrısız Fesih Durumunda Kullanılır
 
Tasfiye Tutanağı - Toplantısız ve Çağrısız Fesih Durumunda Kullanılır
​​