Birlik Kurma İşlemleri > Neler Yapmalısınız.?
Birlik Kurma İşlemleri İçin Neler Yapmalısınız.?


3335 Sayılı Kanuna Göre Birlik Kuruluşu Başvurularında İstenecek Belgeler


3335 sayılı Uluslararası Nitelikteki Teşekküllerin Kurulması Hakkında Kanuna göre kurulacak birliğin;

1-Kurucuları tarafından imzalanmış 4 adet Kuruluş Bildirimi (Dernekler Yönetmeliği Ek-2’de bulunan) ve aşağıda belirtilen ekleri, birliğin kurulacağı yerin mülki idare amirliğine verilir.

2-Kurucular tarafından imzalanmış 3 adet birlik statüsü,

3-Birliği kuracak tüzel kişiliklerin yetkili organları tarafından bu konuda alınmış karar örneği, (3 Adet)

4-Birliği kuracak kişilerin arasında gerçek kişilerin bulunması halinde bunların nüfus cüzdanı örneği, (3 Adet)

5-Kuruculardan yazışma ve tebligatı almaya yetkili kişi veya kişilerin adı, soyadı, yerleşim yerlerini ve imzalarını belirten liste, (3 adet)


Kuruluş Belgeleri   
Dernek Kuruluşu İçin İstenen Belgeler
Dernek Şube Kuruluşu
Federasyon Kurma Başvuruları ve İstenecek Belgeler
Konfederasyon Kurma Başvuruları ve İstenecek Belgeler
3335 Sayılı Kanuna Göre Birlik Kuruluşu Başvurularında İstenecek Belgeler
Birlik Şube Kuruluşu Başvurularında İstenecek Belgeler
Türkiyede Kurulan Birliklerin Yurtdışında Faaliyette Bulunma Başvurularında İstenecek Belgeler
Yurtdışında Kurulan Birliklerin Türkiyede Faaliyette Bulunma Başvurularında İstenecek Belgeler
Temsilcilik
Platform
Sandık Kurma Şartları
Derneklerin Tutacağı Defterler 

Copyright 2015 | Anadolu Yazılımevi