Dernek İşlemleri > Sandık Kurma Şartları
Sandık Kurma Şartları


Sandık Kurma Şartları


Madde 72- Dernekler; üyelerine kar payı dağıtmamak, gelir, faiz veya başka adlarla üyelerine para aktarmamak şartıyla, üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını sandık kurarak karşılayabilirler.


Derneklerin sandık kurabilmesi için;

a)Dernek tüzüğünde sandık kurulacağına dair açık hüküm bulunması,

b)Dernek genel kurulunca sandık kurulması için karar alınmış olması gerekir.


Sandık Kurulması İçin İstenecek Evraklar

Sandık kuruluş bildirimi (2 adet asıl imzalı)

Sandık yönergesi (2 adet asıl imzalı)

Genel merkezin tüzük örneği (1 adet)

Divan tutanağı (1 adet)

Yazışma ve tebligatı almaya yetkili kişi veya kişilerin adı, soyadı, yerleşim yerlerini ve imzalarını belirten liste, (1 adet)


Kuruluş Belgeleri   
Dernek Kuruluşu İçin İstenen Belgeler
Dernek Şube Kuruluşu
Federasyon Kurma Başvuruları ve İstenecek Belgeler
Konfederasyon Kurma Başvuruları ve İstenecek Belgeler
3335 Sayılı Kanuna Göre Birlik Kuruluşu Başvurularında İstenecek Belgeler
Birlik Şube Kuruluşu Başvurularında İstenecek Belgeler
Türkiyede Kurulan Birliklerin Yurtdışında Faaliyette Bulunma Başvurularında İstenecek Belgeler
Yurtdışında Kurulan Birliklerin Türkiyede Faaliyette Bulunma Başvurularında İstenecek Belgeler
Temsilcilik
Platform
Sandık Kurma Şartları
Derneklerin Tutacağı Defterler


 

Copyright 2015 | Anadolu Yazılımevi