Dernek  Kuruluş > Platform
Dernek Kurma İşlemleri


Platform


Dernekler amaçları ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, kendi aralarında veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek üzere ve yetkili organlarının kararı ile platformular oluşturabilirler.

Platformların oluşturulabilmesi için derneklerin yetkili organlarınca alınacak kararlarda, derneği temsille görevlendirilecek kişi veya kişiler belirlenir.

Bir platformun faaliyete başlayabilmesi için, temsilciler tarafından bir mutabakat tutanağı düzenlenir. Bu tutanakta, platformun oluşturma amacı, çalışmaların yürütüleceği yerleşim yeri ile yönetim grubu üyeleri ve koordinatörünün isimleri belirlenir.

Valiliğe bildirimde bulunulmaz.


İktisadi İşletme

Bir derneğin iktisadi işletme kurabilmesi için, dernek tüzüğünde iktisadi işletme ile ilgili olarak hüküm bulunması gerekiyor. Bunun dışında en son yapacağı genel kurulda bu konu görüşülerek, divan tutanağına işlenmesi gerekiyor, daha sonra faaliyet göstereceği ilin ticaret il müdürlüğüne giderek, ticaret sicil gazetesinde iktisadi işletmenin yayınlanması, buna müteakip sicil gazetesi ve diğer evraklarla birlikte, vergi mükellefi olabilmesi için vergi dairesine müracaat etmesi gerekiyor.


Kuruluş Belgeleri   
Dernek Kuruluşu İçin İstenen Belgeler
Dernek Şube Kuruluşu
Federasyon Kurma Başvuruları ve İstenecek Belgeler
Konfederasyon Kurma Başvuruları ve İstenecek Belgeler
3335 Sayılı Kanuna Göre Birlik Kuruluşu Başvurularında İstenecek Belgeler
Birlik Şube Kuruluşu Başvurularında İstenecek Belgeler
Türkiyede Kurulan Birliklerin Yurtdışında Faaliyette Bulunma Başvurularında İstenecek Belgeler
Yurtdışında Kurulan Birliklerin Türkiyede Faaliyette Bulunma Başvurularında İstenecek Belgeler
Temsilcilik
Platform
Sandık Kurma Şartları
Derneklerin Tutacağı Defterler


 

Copyright 2015 | Anadolu Yazılımevi