Dernek Kuruluş İşlemleri > Neler Yapmalısınız.?
Dernek Kuruluş İşlemleri İçin Neler Yapmalısınız.?


Dernek Kuruluşu İçin İstenilen Belgeler


1- Dernek Tüzüğü ( 3 adet asıl ve bütün sayfaları tüm kurucular tarafından imzalı )
2- Bilgisayar veya daktilo ortamında doldurulmuş Kuruluş bildirimi ( 2 adet asıl, karşıları kurucular tarafından imzalı, TC kimlik numarası düzgün, okunaklı ve yerleşim yeri açık ikamet adresi olacak (ek 2 formu) Anasayfa formlar bölümünde bulabilirsiniz)
3-Yazışma ve tebligatı almaya yetkili en az 3 kişinin adı, soyadı, telefon numarası (sabit numara ve mobil telefon) yerleşim yerlerini belirten imzalı liste. (1 Adet)
4-Dernek Merkezinin tapuda mesken olarak (arsa, tarla, arazi, apartman vs.) gösterilen yerlerde açılması durumunda, kat malikleri kurulunun oybirliği ile alacağı karar örneği (1 adet), (kira kontratı 2 adet). İçişleri Bakanlığı Hukuk Müşavirliği’ nin 10.04.2013 tarih ve 4910 sayılı görüş yazısında; “..dernek ile diğer işyeri veya konutların aynı adreste bulunması halinde derneklerin denetiminin yapılması, kolluk kuvvetlerinin yetkilerini kullanması ve diğer hususlarda önemli sorunlar yaşanabileceği dikkate alındığında, birden fazla derneğin veya bir dernekle başka bir özel veya tüzel kişiliğin aynı adreste faaliyette bulunmasının uygun olmayacağı..’’ şeklinde ifade edilmiş olup, dernek merkezinin bu hükme uygun olması gerekmektedir.
Veya, Dernek merkezinin açılacağı yer tapuda iş yeri geçiyorsa kira kontratı (2 adet)
5-Bu belgelerin dosyalanması için 2 adet yarım kapaklı dosya 1 adet büyük klasör.
6-Dernek kurucuları arasında tüzel kişilerin bulunması halinde bu tüzel kişilerin unvanı, yerleşim yeri ve kuruluş belgesi ile tüzel kişiliklerin organları tarafından yetkilendirilen gerçek kişi de belirtilmek kaydıyla bu konuda alınmış kararın fotokopisi.
7-Kurucular arasında yabancı dernek veya dernek ve vakıf dışında kar amacı gütmeyen kuruluşlar bulunması halinde bu tüzel kişilerin derneklere kurucu olabilmesine dair İçişliri Bakanlığınca izin verildiğini belirten dernek kuruçuları tarafından imzalanmış yazılı beyan.
8-Kurucular arasında yabancı uyruklular varsa bunların Türkiye'de yerleşme hakkına sahip olduklarını gösteren belgelerin fotokopileri.

İLGİLİ EVRAKLAR KURUCULARDAN BİRİ TARAFINDAN İl Dernekler Müdürlüğüne getirilecektir.
Yeni Yapılacak Camiler için kurulacak Dernekler İlçe Müftülüğünden izin yazısı getirecektir
Bir derneğin kurulabilmesi için en az 7 gerçek veya tüzel kişiye ihtiyaç vardır.

Not: Milli Eğitim Müdürlüklerine bağlı Spor Kulübü Dernek Kuruluşlarında diğer belgelere ek olarak Okul Müdürü tarafından onaylanmış muaffakatname (....Spor kulubü Derneğinin okulumuz bünyesinde kurulmasında, faaliyet göstermesinde ve okulumuzun ismini almasında sakınca yoktur....) gerekmektedir.

Not: Yeni kurulan derneklerin (kuruluş işlemleri sona erdikten sonra) www.dernekler.gov.trsitesinde yer alan e-dernek kullanıcısı olmak istiyorum linkine girerek e-dernek şifresi almaları gerekmektedir.

Dosyalama şekli
*Kuruluş bildirimi (En üstte olacak şekilde 1 Adet), Tüzük (2 Adet) yarım kapaklı bir dosya içerisine konulmalı.
*Diğer yarım kapaklı dosyaya 1-Kuruluş Bildirimi (En üstte olacak şekilde 1 Adet),Yazışma ve tebligatı almaya yetkili kişiler listesi (1 Adet) ve 2 yarım kapaklı dosya kalın klasörün içinde.
Yukarıda sayılan evrakların ayrıca şeffaf dosya içerisine KONULMAMASI gerekmektedir.

Kuruluş Belgeleri   
Dernek Kuruluşu İçin İstenen Belgeler
Dernek Şube Kuruluşu
Federasyon Kurma Başvuruları ve İstenecek Belgeler
Konfederasyon Kurma Başvuruları ve İstenecek Belgeler
3335 Sayılı Kanuna Göre Birlik Kuruluşu Başvurularında İstenecek Belgeler
Birlik Şube Kuruluşu Başvurularında İstenecek Belgeler
Türkiyede Kurulan Birliklerin Yurtdışında Faaliyette Bulunma Başvurularında İstenecek Belgeler
Yurtdışında Kurulan Birliklerin Türkiyede Faaliyette Bulunma Başvurularında İstenecek Belgeler
Temsilcilik
Platform
Sandık Kurma Şartları
Derneklerin Tutacağı Defterler 

Copyright 2015 | Anadolu Yazılımevi